دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
42607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
45075 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
47789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5

نظر خود را بنویسید