دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
10216 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 35
10217 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 35
10218 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
15448 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران کاردانی تولید و بهرهبرداری ازگیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 3
10219 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 20
10220 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 20
10221 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 20
15449 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران کاردانی تولید و بهرهبرداری ازگیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 2

نظر خود را بنویسید