دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه صنعتی بابل و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استان مازندران، بابل، خیابان شریعتی کد پستی: ۷۱۱۶۷-۴۷۱۴۸ صندوق پستی: ۴۸۴ تلفن: ۴-۰۱۱۳۲۳۳۲۰۷۱ دور نگار: ۰۱۱۳۲۳۳۴۲۰۱ website: www.nit.ac.ir

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
10747 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 30
10748 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 35
10749 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 85
10750 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی دریا با آزمون زن و مرد 30
10751 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی ساخت و تولید با آزمون زن و مرد 30
10752 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 65
10753 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 25
10754 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 50
10755 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 45
10756 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 15
10757 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10758 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 30
10759 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 30
10760 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 20
10761 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 55
10762 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی ساخت و تولید با آزمون زن و مرد 20
10763 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 40
10764 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 15
10765 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10766 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
10767 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 5
10768 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 40
10769 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 15
10770 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 20
15194 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید