دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه صنعتی کرمانشاه و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) اين دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي باشد و خوابگاه هاي خودگردان توسط بخش خصوصي تأمين مي گردد. 2) ضمنا ساختما نهاي دانشگاه به صورت پراكنده در دو موقعيت متفاوت قرار دارند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
10737 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
10738 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه علوم مهندسی با آزمون زن و مرد 25
10739 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 25
10740 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
10741 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی راه آهن با آزمون زن و مرد 25
10742 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 30
10743 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 25
10744 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10745 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
10746 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 30

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18060 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق با آزمون زن و مرد 5 دانشگاه صنعتی کرمانشاهدانشگاه صنعتی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18061 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 10 دانشگاه صنعتی کرمانشاهدانشگاه صنعتی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18063 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران با آزمون مرد 5 دانشگاه صنعتی کرمانشاهدانشگاه صنعتی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18065 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه صنعتی کرمانشاهدانشگاه صنعتی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18069 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک با آزمون مرد 4 دانشگاه صنعتی کرمانشاهدانشگاه صنعتی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
18075 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی راه آهن با آزمون مرد 2 دانشگاه صنعتی کرمانشاهدانشگاه صنعتی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18080 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی صنایع با آزمون مرد 2 دانشگاه صنعتی کرمانشاهدانشگاه صنعتی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه

نظر خود را بنویسید