دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي است. 2) شهريه مقطع كارشناسي دوره نوبت دوم (شبانه) دانشگاه مطابق مصوبه دومين نشست عادي دوره چهارم هيات امناي دانشگاه هاي مازندران مورخ 1393/10/27 تصويب و در پايگاه اينترنتي دانشگاه درج شده است.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
10799 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 80
10800 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 80
10801 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 60
10802 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 60
10803 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10804 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 50
15195 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
10805 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 20
10806 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 50
10807 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 60
10808 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 50
10809 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10810 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 50
15196 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید