دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) به دانشجويان رتبه اول هر دوره 25 % تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده مي شود. 2) موسسه هيچگونه تعهدي براي تامين خوابگاه براي برادران و خواهران ندارد ، ولي در زمينه تهيه پانسيون و خوابگاه هاي مناسب در سطح شهر همكاري هاي لازم را بعمل خواهد آورد. 3) طبق ضوابط وزارت علوم، به دانشجويان وام تعلق م يگيرد. 4) به دانشجويان يك وعده غذاي گرم داده مي شود. 5) نشاني: سمنان، ميدان استاندارد، شرق مصلي، خيابان شهيد احمد يروشن. تلفن:93-33439790-023

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31082 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
32661 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
32662 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
32663 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
32664 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 30
32665 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید