دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

1) با توجه به كمبود فضاي خوابگاهي براي سال تحصيلي95-94، واگذاري خوابگاه به هيچيك از دانشجويان جديدالورود اعم از روزانه و نوبت دوم (شبانه ) مقدور نمي باشد . 2) نشاني: خرمشهر، بلوار علي بن ابيطالب(ع). كدپستي:6419943175 صندوق پستي:669 تلفن: 4233321 نمابر: 4230555-0632
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22862 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 15
22863 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی با آزمون هردو 18
22864 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 2
22865 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی با آزمون هردو 2