کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی مهندسی کشاورزی ـ ترویج و آموزش کشاورزی - ماشین های کشاورزی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.

(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)