کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی ریاضی - مناطق محروم

کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی ریاضی - مناطق محروم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - مناطق محروم 13321 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان) آذربایجان شرقی مهندسی برق زن - مرد 1 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مخصوص داوطلبان بومی آذربایجان شرقی
ریاضی - مناطق محروم 13322 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن - مرد 1 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مخصوص داوطلبان بومی آذربایجان شرقی
ریاضی - مناطق محروم 13323 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معدن زن - مرد 1 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مخصوص داوطلبان بومی آذربایجان شرقی
ریاضی - مناطق محروم 13324 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی برق زن - مرد 4 دانشگاه ايلام مخصوص داوطلبان بومی ایلام
ریاضی - مناطق محروم 13325 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی شیمی زن - مرد 4 دانشگاه ايلام مخصوص داوطلبان بومی ایلام
ریاضی - مناطق محروم 13326 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی عمران زن - مرد 10 دانشگاه ايلام مخصوص داوطلبان بومی ایلام
ریاضی - مناطق محروم 13327 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر زن - مرد 12 دانشگاه ايلام مخصوص داوطلبان بومی ایلام
ریاضی - مناطق محروم 13328 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری زن - مرد 12 دانشگاه ايلام مخصوص داوطلبان بومی ایلام
ریاضی - مناطق محروم 13329 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی انرژی مرد 2 مركز آموزش عالي لامرد مخصوص داوطلبان بومی بوشهر
ریاضی - مناطق محروم 13330 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد مهندسی پلیمر مرد 1 دانشگاه ياسوج (محل تحصيل دانشكده نفت وگاز گچساران) مخصوص داوطلبان بومی بوشهر
ریاضی - مناطق محروم 13331 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی مرد 1 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران مخصوص داوطلبان بومی بوشهر
ریاضی - مناطق محروم 13332 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازههای ریلی مرد 1 دانشگاه اصفهان مخصوص داوطلبان بومی بوشهر
ریاضی - مناطق محروم 13333 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی شهرسازی مرد 2 مركز آموزش عالي لار مخصوص داوطلبان بومی بوشهر
ریاضی - مناطق محروم 13334 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی شیمی مرد 3 دانشگاه خليج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی بوشهر
ریاضی - مناطق محروم 13335 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم) بوشهر مهندسی صنایع مرد 1 دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي جم) مخصوص داوطلبان بومی بوشهر
ریاضی - مناطق محروم 13336 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی کامپیوتر مرد 2 دانشگاه خليج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی بوشهر
ریاضی - مناطق محروم 13337 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی مکانیک مرد 4 دانشگاه خليج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی بوشهر
ریاضی - مناطق محروم 13338 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مواد و متالورژی مرد 2 دانشگاه شهيد چمران - اهواز مخصوص داوطلبان بومی بوشهر
ریاضی - مناطق محروم 13339 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی نفت مرد 9 مركز آموزش عالي لامرد مخصوص داوطلبان بومی بوشهر
ریاضی - مناطق محروم 13340 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم کامپیوتر زن - مرد 4 دانشگاه شهركرد مخصوص داوطلبان بومی چهارمحال وبختیاری
ریاضی - مناطق محروم 13341 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد علوم مهندسی مرد 2 دانشگاه اردكان مخصوص داوطلبان بومی چهارمحال وبختیاری
ریاضی - مناطق محروم 13342 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی آب مرد 3 دانشگاه شهركرد مخصوص داوطلبان بومی چهارمحال وبختیاری
ریاضی - مناطق محروم 13343 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز معماری داخلی زن - مرد 4 دانشگاه هنر - محل تحصيل تهران و كرج مخصوص داوطلبان بومی چهارمحال وبختیاری
ریاضی - مناطق محروم 13344 روزانه با آزمون دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی اپتیک و لیزر مرد 3 دانشگاه بناب مخصوص داوطلبان بومی چهارمحال وبختیاری
ریاضی - مناطق محروم 13345 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی انرژی مرد 3 مركز آموزش عالي لامرد مخصوص داوطلبان بومی چهارمحال وبختیاری
ریاضی - مناطق محروم 13346 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی مرد 3 دانشگاه اصفهان مخصوص داوطلبان بومی چهارمحال وبختیاری
ریاضی - مناطق محروم 13347 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی شهرسازی زن - مرد 6 دانشگاه سلمان فارسي - كازرون مخصوص داوطلبان بومی چهارمحال وبختیاری
ریاضی - مناطق محروم 13348 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی صنایع زن - مرد 2 دانشگاه كاشان مخصوص داوطلبان بومی چهارمحال وبختیاری
ریاضی - مناطق محروم 13349 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر زن - مرد 4 دانشگاه شهركرد مخصوص داوطلبان بومی چهارمحال وبختیاری
ریاضی - مناطق محروم 13350 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری زن - مرد 4 دانشگاه كاشان مخصوص داوطلبان بومی چهارمحال وبختیاری
ریاضی - مناطق محروم 13351 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 2 دانشگاه شهركرد مخصوص داوطلبان بومی چهارمحال وبختیاری
ریاضی - مناطق محروم 13352 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 2 دانشگاه زابل مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان
ریاضی - مناطق محروم 13353 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز معماری داخلی زن - مرد 4 دانشگاه هنر - محل تحصيل تهران و كرج مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان
ریاضی - مناطق محروم 13354 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی اپتیک و لیزر زن - مرد 4 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان
ریاضی - مناطق محروم 13355 روزانه با آزمون دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) خوزستان مهندسی ایمنی مرد 1 دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل واحد آبادان) مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان
ریاضی - مناطق محروم 13356 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی پزشکی زن - مرد 4 دانشگاه صنعتي شاهرود مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان
ریاضی - مناطق محروم 13357 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازههای ریلی مرد 3 دانشگاه اصفهان مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان
ریاضی - مناطق محروم 13358 روزانه با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی دریانوردی مرد 2 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان
ریاضی - مناطق محروم 13359 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی راه آهن زن - مرد 2 دانشگاه صنعتي كرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان
ریاضی - مناطق محروم 13360 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی ماشین آلات دریایی مرد 3 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان
ریاضی - مناطق محروم 13361 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ماشینهای ریلی مرد 3 دانشگاه اصفهان مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان
ریاضی - مناطق محروم 13362 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی ماشینهای صنایع غذایی زن - مرد 3 دانشگاه شهركرد مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان
ریاضی - مناطق محروم 13363 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی هوافضا زن 1 دانشگاه فردوسي مشهد مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان
ریاضی - مناطق محروم 13364 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 4 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13365 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی برق زن - مرد 4 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13366 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شهرسازی زن - مرد 4 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13367 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیمی زن - مرد 2 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13368 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی صنایع زن - مرد 4 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13369 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی عمران زن - مرد 4 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13370 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 4 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13371 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معدن زن - مرد 3 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13372 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معماری زن - مرد 4 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13373 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک زن - مرد 4 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13374 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 3 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13375 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی انرژی مرد 2 دانشگاه صنعتي قم مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13376 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق مرد 6 دانشگاه رازي - كرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13377 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی پزشکی مرد 2 دانشگاه صنعتي همدان مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13378 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی پلیمر مرد 3 دانشگاه لرستان - خرمآباد مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13379 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی شهرسازی مرد 3 دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره) - قزوين مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13380 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شیمی مرد 2 دانشگاه رازي - كرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13381 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران مرد 3 دانشگاه صنعتي كرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13382 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر مرد 3 دانشگاه صنعتي كرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13383 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی ماشینهای صنایع غذایی مرد 2 دانشگاه اروميه مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13384 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی معدن مرد 2 دانشگاه لرستان - خرمآباد مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13385 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی معماری مرد 1 دانشگاه رازي - كرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13386 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک مرد 2 دانشگاه صنعتي كرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13387 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مواد و متالورژی مرد 2 دانشگاه رازي - كرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13388 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نفت مرد 3 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13389 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی هوافضا مرد 3 دانشگاه صنعتي اروميه مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13497 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت دولتی مرد 3 دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري رزن) مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13390 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی برق زن - مرد 4 دانشگاه ياسوج مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه وبویراحمد
ریاضی - مناطق محروم 13391 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی زن - مرد 3 دانشگاه اصفهان مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه وبویراحمد
ریاضی - مناطق محروم 13392 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مهندسی شهرسازی زن - مرد 2 دانشگاه شيراز مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه وبویراحمد
ریاضی - مناطق محروم 13393 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی عمران زن - مرد 4 دانشگاه ياسوج مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه وبویراحمد
ریاضی - مناطق محروم 13394 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 2 دانشگاه صنعتي شيراز مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه وبویراحمد
ریاضی - مناطق محروم 13395 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری زن - مرد 4 دانشگاه شيراز مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه وبویراحمد
ریاضی - مناطق محروم 13396 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مکانیک زن - مرد 4 دانشگاه ياسوج مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه وبویراحمد
ریاضی - مناطق محروم 13397 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 4 دانشگاه ياسوج مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه وبویراحمد
ریاضی - مناطق محروم 13398 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مهندسی نفت زن - مرد 6 دانشگاه شيراز مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه وبویراحمد
ریاضی - مناطق محروم 13399 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی هوافضا زن - مرد 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي - تهران مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه وبویراحمد
ریاضی - مناطق محروم 13400 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر زن - مرد 2 دانشگاه لرستان - خرمآباد مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13401 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 5 دانشگاه لرستان - خرمآباد مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13402 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی مرد 3 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13403 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی خط و سازههای ریلی مرد 3 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13404 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی صنایع زن - مرد 3 دانشگاه صنعتي كرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13405 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 3 دانشگاه لرستان - خرمآباد مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13406 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی ماشینهای صنایع غذایی مرد 3 دانشگاه شهركرد مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13407 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی مکانیک مرد 2 دانشگاه آيت اله بروجردي - بروجرد مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13408 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مواد و متالورژی مرد 2 دانشگاه اراك مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13409 روزانه با آزمون دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی نفت زن - مرد 2 دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل واحد اهواز) مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13505 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی زن - مرد 1 دانشگاه شهركرد مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13507 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 1 دانشگاه سمنان مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13410 روزانه با آزمون مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان دکترای پیوسته فیزیک زن 3 مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه - زنجان مخصوص داوطلبان بومی هرمزگان
ریاضی - مناطق محروم 13411 روزانه با آزمون آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج البرز کاردانی تکنولوژی آبیاری زن - مرد 2 آموزشكده كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي - كرج مخصوص داوطلبان بومی هرمزگان
ریاضی - مناطق محروم 13412 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی اپتیک و لیزر زن - مرد 2 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مخصوص داوطلبان بومی هرمزگان
ریاضی - مناطق محروم 13413 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پزشکی زن - مرد 3 دانشگاه صنعتي اميركبير - تهران مخصوص داوطلبان بومی هرمزگان
ریاضی - مناطق محروم 13414 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی ماشین آلات دریایی مرد 2 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر مخصوص داوطلبان بومی هرمزگان
ریاضی - مناطق محروم 13415 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 3 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مخصوص داوطلبان بومی هرمزگان