کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13031 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 60