دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی هنر در دسته نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27111 روزانه دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز موسیقی نظامی با آزمون مرد 12 بورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران- شرایط در انتهای دفترچه