دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام

1) دانشجويان داراي رتبه اول تا سوم در هر ترم از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 2) همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگر. 3) اين موسسه نيز داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان غيربومي مي باشد. 4) وام كمك شهريه به دانشجويان واجد شرايط تعلق مي گيرد. 5) نشاني: كيلومتر يك جاده تربت جام مشهد تلفن : 52529257-051
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17317 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17318 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17319 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17320 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17321 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60