دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز

1) در اين موسسه خوابگاه هاي خصوصي به دانشجويان دختر و پسر معرفي مي شود. 2) دانشجويان برتر علمي از تخفيف شهريه برخوردارم يشوند. 3) نشاني: شيراز، بلوار اميركبير، شهرك والفجر، ابتداي فجر غربي. تلفن:7-8420007 نمابر: 8420008-071
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17679 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی انرژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17680 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17681 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17682 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17683 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17684 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17685 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60