دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج

1) به دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم هر رشته به ترتيب مقادير100 و 75 و 50 درصد از شهريه ثابت نيمسال بعدي تخفيف داده خواهد شد. 2) موسسه هيچ گونه تعهدي درقبال تهيه غذاي دانشجويان ندارد و فقط در صورت تأمين مواد غذايي از طرف وزارت علوم، يك وعده غذاي گرم با اخذ هزينه تمام شده ارائه مي گردد . 3) موسسه هيچ گونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد، ولي تلاش خواهد كرد همه دانشجويان را در خوابگا ههاي خودگردان اسكان دهد كه هزينه آن بعهده دانشجو خواهد بود . 4) به دانشجويان متقاضي وام بر اساس اولويت هاي پيش بيني شده از بودجه اختصاص يافته توسط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم وام شهريه تعلق مي گيرد. 5) نشاني: ياسوج، نجف آباد، ميدان آريوبرزن، بلوار شهيد هرمزپور، بالاتر از مركز مخابرات شهدا.تلفن:33321660 نمابر:33321661-074
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17698 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی انرژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17699 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17700 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17701 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17702 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100