دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
. 1) اين مؤسسه داراي خوابگاه م يباشد كه به صورت خودگردان اداره مي شود. 2) نشاني: بروجرد، بلوار شهيد بهشتي، كوچه بينش، پلاك 55
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17342 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17343 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17344 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17345 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17346 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26587 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26588 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6