دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در رشته کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10280 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
17632 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17651 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17711 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17720 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17752 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17777 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17810 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17837 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان اصفهان کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17877 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17903 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17963 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17975 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18061 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18096 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18188 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه خویی - خوی آذربایجان غربی کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18203 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18294 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18326 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18378 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18467 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100