دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در همدان در رشته مجموعه علوم تربیتی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - برنامه ریزی درسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12796 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12818 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
کد ضریب 2 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12865 روزانه دانشگاه ملایر همدان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 15
12876 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
کد ضریب 3 - مدیریت آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12892 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 9
12917 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
کد ضریب 4 - آموزش و بهسازی منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12969 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 7 - تکنولوژی آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13009 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 9
13013 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7