دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشکده علوم پزشکی ابادان محل تحصیل مجتمع اموزش عالی سلامت شادگان

کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27025 روزانه دانشکده علوم پزشکی ابادان محل تحصیل مجتمع اموزش عالی سلامت شادگان خوزستان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 10 -