دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشکده پرستاری بانک ملی

کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27007 روزانه دانشکده پرستاری بانک ملی تهران پرستاری با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران