دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه آیت اله حایری - میبد

1) پوشش خواهران در اين مجتمع چادر مي باشد. 2) نشاني: ميبد، ميدان دفاع مقدس، كيلومتر 3 جاده ميبد ندوشن. تلفن: 323575050-035
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22553 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم اقتصادی با آزمون هردو 12
22554 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تاریخ اسلام با آزمون هردو 11
22555 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت صنعتی با آزمون هردو 11
22556 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت مالی با آزمون هردو 11