دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1- اين دانشگاه به دليل تكميل ظرفيت خوابگاه هاي موجود، مطلقا تعهدي در قبال ارائه و يا واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد. 2- نشاني: بروجرد، كيلومتر 3 جاده بروجرد - خرم آباد. صندوق پستي: 176 تلفن 42468223 نمابر: 42468320-066
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10001 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 70
10002 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق با آزمون هردو 62
10003 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی با آزمون هردو 70
10004 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 70
22551 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 46
10005 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 20
10006 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق با آزمون هردو 20
10007 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی با آزمون هردو 20
10008 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 20
22552 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 12