دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فلاورجان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18997 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فلاورجان اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18998 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فلاورجان اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فلاورجان اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فلاورجان اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23625 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فلاورجان اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23626 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فلاورجان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30