دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
بلوار امام خمینی - خیابان ورجین1 پلاک 14 - دانشگاه پیام نور مرکز لواسانات کد پستی دانشگاه:3341616641  تلفن های ارتباط با دانشگاه:26551699-  26551684-26551693-26551723-26564575
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران حقوق با آزمون هردو 50
19299 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران راهنمایی و مشاوره با آزمون هردو 50
23894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 30
23895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران حسابداری با آزمون هردو 30
23896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران روانشناسی با آزمون هردو 60
23897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
23898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 30
19300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60