دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
لامرد- بلوار شهید مطهری- خیابان دانش- دانشگاه پیام نور مرکز لامرد- کدپستی 7434175587 تلفن 5230516-19 دورنگار 5230520
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30