دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30