دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25534 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25537 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30