دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سرو آباد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20318 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سرو آباد کردستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20319 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سرو آباد کردستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20320 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سرو آباد کردستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سرو آباد کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20317 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سرو آباد کردستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50