دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25091 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25092 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30