دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مجموعه زبان انگلیسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13089 روزانه دانشگاه اراک مرکزی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13090 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13091 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13092 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن 18 نفر، نیمه اول فقط زن
13093 روزانه دانشگاه ایلام ایلام اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13094 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
13095 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
13096 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13097 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13098 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
13099 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13100 روزانه دانشگاه تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13101 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
13102 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13103 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
13104 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13105 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13106 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13107 روزانه دانشگاه زنجان زنجان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13108 روزانه دانشگاه سمنان سمنان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
13109 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
13110 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
13111 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13112 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13113 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
13114 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13115 روزانه دانشگاه شیراز فارس اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13116 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13117 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13118 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13119 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13120 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13121 روزانه دانشگاه قم قم اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول فقط زن
13122 روزانه دانشگاه قم قم اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی مرد 10 نفر، نیمه اول فقط مرد
13123 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13124 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
13125 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13126 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13127 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
13128 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
13129 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
13130 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13131 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13132 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13133 روزانه دانشگاه یزد یزد اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 19 نفر، نیمه اول
13134 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی مرد 10 نفر، نیمه اول وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در
13135 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13136 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13137 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13138 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن 8 نفر، نیمه اول فقط زن
13139 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13140 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13141 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13142 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13143 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
13144 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
13145 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13146 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13147 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13148 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13149 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13150 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13151 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13152 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13153 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13154 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13155 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13156 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13157 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13158 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13159 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13160 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13161 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13162 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13163 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13164 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13165 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13166 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13167 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13168 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13169 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13170 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13171 مجازی دانشگاه تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13172 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13173 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان اموزش زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13174 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13175 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13176 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13177 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13178 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13179 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13180 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13181 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
13182 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13183 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13184 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13185 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13186 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13187 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13188 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13197 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13198 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13199 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اموزش زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13200 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اموزش زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13201 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان اموزش زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13202 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13203 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
13204 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13205 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13206 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13207 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13208 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13209 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13210 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
13211 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13212 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13213 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13214 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13215 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13216 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13217 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13218 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13219 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13220 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن 8 نفر، نیمه اول فقط زن
13221 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13222 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13223 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
13224 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
13225 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13226 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13227 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13228 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13229 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13230 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13231 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13232 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13233 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13234 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13235 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13236 روزانه دانشگاه ملایر همدان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13237 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
13238 روزانه دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
13239 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13240 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن 4 نفر، نیمه اول فقط زن
13241 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13242 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13243 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13244 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13245 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13246 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13247 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13248 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13249 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13250 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13251 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13252 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13253 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13254 مجازی دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13255 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13256 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13257 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
13258 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13259 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13260 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13261 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13262 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13264 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13266 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13267 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13268 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13269 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13270 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13271 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13272 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
13273 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - مترجمی زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13274 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13275 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
13276 روزانه دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13277 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13278 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13279 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13280 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13281 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13282 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13283 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13284 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13285 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13286 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13287 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13288 مجازی دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13289 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13290 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13291 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13293 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13294 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
13295 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13296 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13297 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13298 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13299 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
13300 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13301 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13302 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13303 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13304 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13305 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
13306 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13307 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول