دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره روزانه و در رشته مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13357 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 21 نفر، نیمه اول
13358 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13359 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
13360 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13361 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
13362 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13363 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13364 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13365 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13366 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
13367 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
13368 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13369 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13370 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13371 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13372 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13373 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13374 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13375 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13376 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13377 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن 14 نفر، نیمه اول فقط زن
13378 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی مرد 14 نفر، نیمه اول فقط مرد
13379 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13380 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13381 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13382 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13383 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13384 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13385 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13386 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13387 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13464 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13465 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
13466 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13467 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13468 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
13469 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13470 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13471 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13472 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن 13 نفر، نیمه اول فقط زن
13473 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی مرد 13 نفر، نیمه اول فقط مرد
13474 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13507 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 21 نفر، نیمه اول
13508 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13509 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13510 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13511 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
13512 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13513 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13514 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13515 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13516 روزانه دانشگاه دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13517 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13518 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13519 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13520 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
13521 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13522 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13523 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول فقط زن
13524 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی مرد 10 نفر، نیمه اول فقط مرد
13525 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13526 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13527 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13528 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13529 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13530 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13531 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13578 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
13579 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13580 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13581 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13582 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13583 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13584 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13585 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13586 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13587 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی مرد 13 نفر، نیمه اول فقط مرد
13588 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن 13 نفر، نیمه اول فقط زن
13589 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13590 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق دادرسی اداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - حقوق بشر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13617 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13618 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13619 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13625 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13626 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13627 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13628 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13629 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13630 روزانه دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی مرد 13 نفر، نیمه اول فقط مرد
13631 روزانه دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن 13 نفر، نیمه اول فقط زن
کد ضریب 7 - حقوق محیط زیست
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13643 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13644 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13648 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13649 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13650 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13651 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13652 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13653 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول پذیرفته شدگان این رشته ملزم به ارائه مدرک زبان معتبر میباشند
کد ضریب 9 - حقوق خانواده
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13667 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13668 روزانه دانشگاه امام صادق (ع) تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن 14 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13669 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
کد ضریب 10 - حقوق ارتباطات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13674 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق ارتباطات آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 11 - حقوق تجاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13676 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13677 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق شرکتهای تجاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول