دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران و در رشته مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

الف) شرايط عمومي: 1) معتقد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 2) متعهد به اصول و مباني نظام جمهوري اسلامي ايران. 3) ملتزم به رعايت كامل ضوابط پوشش (حجاب كامل اسلامي براي خواهران و پوشش و ظاهر مناسب براي برادران ) و ش ئون اخلاقي و اسلامي در محيط دانشگاه . *تذكرمهم: به منظور حفظ سلامت علمي، اخلاقي و معنوي محيط دانشگاه، قوانين و مقررات آموزشي و انضباطي، به ويژه در حوزه حجاب و عفاف، به طور كامل اجرا مي شود . بديهي است در صورت عدم احراز شرايط لازم پذيرفت هشدگان، از آنان در اين دانشگاه ثبت نام به عمل نخواهد آمد. ب) شرايط اختصاصي: 1) با عنايت به مصوبات دانشگاه به منظور توانمندسازي و مهارت افزايي پذيرفته شدگان دانشگاه علم و فرهنگ كه تأثير به سزايي در اشتغال آتي و يا ادامه تحصيل آنان دارد، كليه پذيرفت ه شدگان در طي دوران تحصيل علاوه بر واحدهاي مصوب رشته، مي توانند در دوره هاي واحدهاي توانمندسازي شركت نمايند.. اين دوره ها شامل دو واحد زبان انگليسي (براساس آزمون تعيين سطح در هر نيمسال تحصيل)، دو واحد كارآفريني، دو واحد مديريت خانواده و آشنايي با حداقل دو نرم افزار كاربردي و مرتبط با رشته تحصيلي مي باشد. بديهي است در پايان دوره مدرك معتبر از سوي دانشگاه علم و فرهنگ صادر خواهد شد. 2) داوطلبان ممتاز آزمون سراسري سهميه منطقه 1: در گروه آموزشي هنر با رتبه كمتر از 50 و در ساير گروه هاي آموزشي با رتبه كمتر از 300 كه دانشگاه علم و فرهنگ را انتخاب نمايند، از مزيت تحصيل رايگان، همچنين داوطلبان گروه آموزشي هنر داراي رتبه 51 تا 200  و در ساير  گروه هاي آموزشي با رتبه 300 تا 700  از 50 درصد تخفيف شهريه ثابت در طول مدت تحصيل بهره مند مي شوند. 3) بر اساس مصوبه هيأت امناي دانشگاه، به دانشجويان ممتاز و رتبه اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي تخفيف در شهريه تعلق خواهد گرفت. 4) دانشجويان اين دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيلات صندوق قرض الحسنه دانشجويان ايران (وام ازدواج، وا مهاي عادي، ضروري و اضطراري ) در صورت تخصيص اعتبار، برخوردار خواهند شد . 5) به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مقام هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف در شهريه برابر ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت. 6) دانشجويان اين دانشگاه به تناسب رشته تحصيلي، علاقه و توانمندي در طول تحصيل با پژوهشكد هها، پژوهشگا هها و مراكز علمي جهاد دانشگاهي مرتبط بوده و پس از فراغت از تحصيل جهت همكاري با مراكز ياد شده از اولويت برخوردار خواهند بود. 7) اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد نشاني: تهران، بلوار شهيداشرفي اصفهاني، نرسيده به بزرگراه شهيد همت، خيابان شهيد عربشاهي(پارك)، خيابان بهار. صندوق پستي: 13145871 5-44238171-021 نشاني دانشكده هنر و معماري: شهرك غرب، بلوار شهيد دادمان، خيابان درختي، خيابان شهيد ثقفي(گلستان يكم)، پلاك 20 .تلفن: 9-22350808-021

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13439 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13569 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13612 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13642 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13666 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول