دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری و در رشته مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را كسب كنند به ترتيب100و50و25 درصد شهريه ثابت تخفيف داده مي شود. 2) به دانشجويان با شرايط لازم وام تعلق مي گيرد. 3) اين موسسه همكاري لازم در تامين خوابگاه دانشجويان دختر و پسر را خواهد داشت. 4) به دانشجويان غذاي يارانه اي داده مي شود . 5) همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران. 6) دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد . 7) به دانشجوياني كه در رشته هاي مختلف فرهنگي، ورزشي، علمي و... رتبه هاي اول تاسوم كشوري، استاني يا شهرستاني را كسب نمايند به ترتيب100و50و25 درصد شهريه ثابت تخفيف داده میشود. 8) نشاني: ساري، بلوار فرح آباد، نرسيده به دانشگاه آزاد اسلامي، روبروي هنرستان فيروزيان. تلفن43-33033941-011

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13443 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13572 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول