دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن و در رشته مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) براي دانشجويان دختر خوابگاه خودگردان وجود دارد و در حد امكان براي اسكان دانشجويان پسر نيز همكاري خواهد شد. 2) دانشجويان ممتاز در هر نيمسال تحصيلي تا 50% از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد. 3) دانشجويان فعال در فعاليت هاي فرهنگي و دانشجويي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 4) نشاني: تنكابن، نشتارود، كوچه مرداب 2 تلفن:54265496-54266958-011

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13449 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول