دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه علامه طباطبایی - تهران و در رشته مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

الف) شرايط عمومي: 1) در رشته مددكاري اجتماعي برخورداري داوطلب از سلامت در بينايي و شنوايي از ضروريات لازم در پذيرش دانشجو در دوره هاي روزانه و نوبت دوم خواهد بود. 4) براي اطلاع از شهريه نوبت دوم (شبانه) و كسب اطلاعات بيشتر از ساير شرايط و ضوابط دانشگاه، به وب سايت دانشگاه مراجعه نمايند. ب) شرايط و ضوابط واگذاري خوابگاه به دانشجويان ورودي مقطع كارشناسي: 1) دانشجويان دوره روزانه با رتبه هاي زير هزار. 2) دانشجويان دوره روزانه دارنده مقام هاي كشوري در يكي از مسابقات علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي. 3) ساير دانشجويان دوره روزانه (با اولويت دانشجويان دختر) در صورت وجود ظرفيت مي توانند بر اساس رتبه قبولي آزمون سراسري، از خوابگاه هاي دانشگاه استفاده نمايند و در صورت وجود ظرفيت، در صورت امكان، مي توانند در خوابگا ههاي خودگردان زير نظر دانشگاه، اسكان يابند. 4 دانشگاه فاقد خوابگاه براي دانشجويان دوره شبانه (نوبت دوم) بوده و در صورت داشتن ظرفيت مازاد در خوابگاه هاي خودگردان، بخشي از اين ظرفيت به دانشجويان شبانه اختصاص خواهد يافت. 5) دانشگاه علامه طباطبايي فاقد خوابگاه متاهلي است. ج) شرايط و ضوابط موسسه آموزش عالي بيمه اكو: 1) آموزش در موسسه آموزش عالي بيمه اكو به زبان انگليسي م يباشد. 2) پذيرش در رشته مديريت بيمه اكو موسسه آموزش عالي بيمه اكو با شرايط خاص و با آزمون و مصاحبه (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام ساير مراحل گزينش و همچنين زمان و مكان مصاحبه، از طريق سايت سازمان سنجش متعاقبا اعلام خواهد شد)، به صورت نيمه متمركز خواهد بود. د) نشاني: تهران، سازمان مركزي، بلوار دهكده المپيك، تقاطع بزرگراه شهيد همت. كدپستي :1489654811 تلفن:19-44737510-021

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13375 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13385 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13401 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13410 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13423 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13427 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13471 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13480 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13492 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13521 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13530 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13543 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13551 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13586 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13597 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - حقوق بشر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13619 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13622 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13629 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13636 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13641 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13650 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13653 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول پذیرفته شدگان این رشته ملزم به ارائه مدرک زبان معتبر میباشند
13656 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 10 - حقوق ارتباطات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13674 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق ارتباطات آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13675 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق ارتباطات آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول