دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم و در رشته مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشجويان ممتاز از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار خواهند بود. 2) حتي الامكان ارائه واحدهاي درسي به ترتيبي است كه دانشجويان مي توانند واحدهاي خود را طي سه روز حضور در موسسه يا پايان هفته اخذ نمايند. 3) موسسه متقاضيان را به خوابگا ههاي خودگردان معرفي مي نمايد. 4) نشاني: واحد برادران: قم، پرديسان، بعد از دانشگاه آزاد اسلامي،سمت چپ، بلوار شهروند، سمت راست، كوچه اول تلفن:32810008-025 5) نشاني واحد خواهران: قم، خيابان شهيد فاطمي (دورشهر)، ميدان رسالت تلفن:37730080-025

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13451 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
13452 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13456 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13457 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13615 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13616 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد