دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 11 - حقوق تجاری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 11 - حقوق تجاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13893 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13894 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق شرکتهای تجاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13895 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق شرکتهای تجاری آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13896 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13897 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول