دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14491 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14492 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول فقط زن
14493 روزانه دانشگاه ایلام ایلام بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14494 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14495 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14496 روزانه دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14497 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14498 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
14499 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14500 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
14501 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
14502 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14503 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14504 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
14505 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14506 روزانه دانشگاه شیراز فارس بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
14507 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14508 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
14509 روزانه دانشگاه قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی زن 12 نفر، نیمه اول فقط زن
14510 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
14511 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
14512 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
14513 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14514 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14515 روزانه دانشگاه ملایر همدان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14516 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14517 روزانه دانشگاه یزد یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
14518 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
14519 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
14520 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
14521 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14522 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14523 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
14524 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14525 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
14526 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14527 روزانه دانشگاه قم قم بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی مرد 12 نفر، نیمه اول فقط مرد
14528 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14529 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
14530 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
14531 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14532 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14533 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14534 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14535 روزانه دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی مرد 12 نفر، نیمه اول فقط مرد
14536 روزانه دانشگاه یزد یزد تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14537 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
14538 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
14539 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
14540 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14541 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
14542 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14543 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه دوم محل تحصیل تهران
14544 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
14545 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14546 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
14547 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14548 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن 12 نفر، نیمه اول فقط زن
14549 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
14550 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
14551 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14552 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
14553 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
14554 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
14555 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14556 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14557 روزانه دانشگاه قم قم کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن 12 نفر، نیمه اول فقط زن
14558 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
14559 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14560 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
14561 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14562 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14563 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14564 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14565 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
14566 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14567 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14568 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14569 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14570 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
14571 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14572 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14573 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
14574 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
14575 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
14576 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14577 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14578 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14579 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
14580 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14581 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
14582 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14583 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14584 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14585 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14586 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
14587 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14588 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14589 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
14590 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14591 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14592 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14593 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14594 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
14595 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14596 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14597 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14598 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14599 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14600 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14601 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14602 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
14603 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14604 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14605 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14606 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
14607 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14608 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
14609 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14610 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
14611 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
14612 مجازی دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
14613 مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
14614 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
14615 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت استراتژیک آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
14616 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14617 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
14618 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14619 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
14620 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
14621 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار سیستان وبلوچستان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14622 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14623 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14624 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14625 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14626 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14627 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14628 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
14629 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
14630 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14631 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14632 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
14633 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار سیستان وبلوچستان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14634 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14635 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14636 پردیس خودگردان دانشگاه ایلام ایلام مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14637 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
14638 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
14639 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه دوم محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
14640 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14641 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14642 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
14643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14649 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14690 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14710 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
14711 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
14712 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14713 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14714 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14715 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14716 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14717 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14718 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14719 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14720 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14721 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14722 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14723 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14724 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
14725 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14726 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14727 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14728 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14729 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14730 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14731 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14732 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14733 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14734 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14735 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14736 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14737 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14738 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14739 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14740 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14741 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14742 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14743 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14744 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14745 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14746 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14747 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14748 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14749 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14750 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14751 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14752 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14753 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14754 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14755 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14756 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14757 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14758 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14759 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس تبریزی - خوی آذربایجان غربی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14760 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه کرمانشاه بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14761 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14762 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14763 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14764 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14765 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14766 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14767 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14768 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14769 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمانشاه بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14770 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14771 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14772 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
14773 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14774 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14775 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14776 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14777 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14778 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14779 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14780 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14781 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14782 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14783 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14784 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14785 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14786 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14787 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14788 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14789 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
14790 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
14791 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14792 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14793 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس تهران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14794 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14795 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14796 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14797 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14798 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14799 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14800 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14801 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14802 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14803 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14804 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14805 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14806 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14807 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14808 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14809 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14810 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14811 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14812 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14813 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14814 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14815 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14816 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14817 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14818 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14819 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14820 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14821 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14822 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14823 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14824 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14825 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14826 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14827 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
14828 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
14829 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14830 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14831 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14832 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14833 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
14834 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
14835 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14836 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14837 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14838 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14839 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14840 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14841 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
14842 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
14843 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14844 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14845 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14846 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14847 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14848 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14849 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
14850 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14851 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14852 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14853 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14854 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14855 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14856 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14857 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14858 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14859 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان کرمان کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14860 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14861 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
14862 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج البرز بازرگانی بین المللی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
14863 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
14864 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
14865 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران کار آفرینی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14866 روزانه دانشگاه ایلام ایلام توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
14867 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
14868 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
14869 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14870 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14871 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14872 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14873 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
14874 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14875 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
14876 روزانه دانشگاه تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14877 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14878 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14879 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14880 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
14881 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14882 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14883 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14884 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
14885 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14886 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14887 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 19 نفر، نیمه اول
14888 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
14889 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14890 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
14891 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14892 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
14893 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14894 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14895 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بحران آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14896 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت بحران آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
14897 روزانه دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران مدیریت بحران آموزشی پژوهشی مرد 30 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
14898 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14899 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت سازمانهای دولتی گرایش منابع انسانی و روابط کار آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
14900 روزانه دانشگاه ایلام ایلام برنامه ریزی و نظارت آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14901 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیاست گذاری علم و فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14902 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیاست گذاری علم و فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
14903 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14904 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14905 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14906 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14907 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
14908 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14909 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14910 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
14911 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
14912 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14913 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14914 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
14915 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14916 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14917 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
14918 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
14919 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14920 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14921 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14922 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14923 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
14924 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
14925 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14926 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
14927 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14928 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بحران آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14929 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت بحران آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
14930 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14931 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت سازمانهای دولتی گرایش منابع انسانی و روابط کار آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14932 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام برنامه ریزی و نظارت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14933 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیاست گذاری علم و فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14934 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم توسعه منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
14935 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم خط مشی گذاری عمومی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
14936 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
14937 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
14938 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14939 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14940 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14941 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14942 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14943 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14944 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیاست گذاری علم و فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14945 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14946 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14947 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14948 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14949 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14950 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14951 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14952 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14953 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14954 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14955 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14956 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14957 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14958 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14959 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14960 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14961 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14962 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14963 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14964 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14965 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14966 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14967 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14968 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14969 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14970 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14971 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14972 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14973 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14974 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14976 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14977 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14978 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14979 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14980 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14981 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14982 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14983 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14984 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14985 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14987 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14988 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14990 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14991 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14997 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14998 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14999 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15000 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15001 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15008 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15009 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15010 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15011 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15012 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15013 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15014 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15017 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15018 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15019 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15020 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15021 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15022 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15023 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15024 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15025 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15027 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15028 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15029 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15030 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15031 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15032 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15033 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15034 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15036 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15039 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15059 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15068 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15069 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15070 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15071 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15072 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
15073 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
15074 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
15075 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15076 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
15077 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
15078 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15079 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت اماکن متبرکه مذهبی آموزشی پژوهشی مرد 20 نفر، نیمه اول فقط مرد
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15080 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15081 روزانه دانشگاه تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15082 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15083 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15084 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
15085 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15086 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15087 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15088 روزانه دانشگاه قم قم تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی مرد 12 نفر، نیمه اول فقط مرد
15089 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15090 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15091 روزانه دانشگاه یزد یزد تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15092 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15093 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
15094 روزانه دانشگاه تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15095 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
15096 روزانه دانشگاه سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15097 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15098 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15099 روزانه دانشگاه شیراز فارس تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15100 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15101 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15102 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15103 روزانه دانشگاه قم قم تولید و عملیات آموزشی پژوهشی مرد 12 نفر، نیمه اول فقط مرد
15104 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
15105 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15106 روزانه دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15107 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت عملکرد آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15108 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت عملکرد آموزشی پژوهشی زن 12 نفر، نیمه اول فقط زن
15109 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت عملکرد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15110 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15111 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15112 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن 12 نفر، نیمه اول فقط زن
15113 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15114 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15115 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15116 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15117 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
15118 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی زن 12 نفر، نیمه اول فقط زن
15119 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
15120 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15121 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15122 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15123 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
15124 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15125 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15126 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
15127 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
15128 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15129 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
15130 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
15131 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15132 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15133 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
15134 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15135 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15136 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15137 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
15138 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15139 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15140 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت عملکرد آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15141 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت عملکرد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15142 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15143 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15144 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15145 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15146 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
15147 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15148 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15149 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15150 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15151 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15152 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15153 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15154 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15155 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15156 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15157 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15158 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15159 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15160 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15161 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
15162 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
15163 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15164 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15165 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15166 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15167 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15168 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15169 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15170 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه مرکزی تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15171 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15172 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15173 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15174 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15175 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15176 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15177 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15178 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15179 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15180 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15181 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15182 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15183 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
15184 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
15185 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15186 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15187 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15188 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15189 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15190 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15191 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15192 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15193 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15194 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه کرمانشاه تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15195 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15196 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15197 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15198 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15199 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15200 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمانشاه تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15201 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15202 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15203 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
15204 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15205 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال وبختیاری تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15206 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15207 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15208 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مدیریت زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15209 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15210 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15211 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15212 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15213 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15214 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15215 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
15216 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
15217 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15218 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج البرز تولید و عملیات آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15219 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران تولید و عملیات آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15220 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت پروژه آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 4 - مدیریت فناوری اطلاعات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15221 روزانه دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی کسب و کار الکترونیک آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15222 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران کسب و کار الکترونیک آموزشی پژوهشی زن 8 نفر، نیمه دوم فقط زن
15223 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم کسب و کار الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15224 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران کسب و کار الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه دوم محل تحصیل تهران
15225 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه کسب و کار الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15226 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15227 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15228 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشی پژوهشی مرد 8 نفر، نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15229 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی زن 8 نفر، نیمه اول فقط زن
15230 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15231 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15232 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15233 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15234 روزانه دانشگاه تهران تهران هوشمندی کسب و کار آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15235 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15236 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی کسب و کار الکترونیک آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15237 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران کسب و کار الکترونیک آموزشی پژوهشی زن 4 نفر، نیمه دوم فقط زن
15238 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم کسب و کار الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15239 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15240 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
15241 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشی پژوهشی مرد 2 نفر، نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15242 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی زن 4 نفر، نیمه اول فقط زن
15243 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15244 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
15245 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15246 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
15247 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هوشمندی کسب و کار آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15248 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15249 مجازی دانشگاه تربیت مدرس تهران کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 30 نفر، نیمه اول آموزش محور
15250 مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15251 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15252 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15253 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15254 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15255 مجازی دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت دانش آموزش محور زن و مرد 30 نفر، نیمه اول آموزش محور
15256 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دانش آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15257 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران کسب و کار الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه دوم محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15258 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار سیستان وبلوچستان کسب و کار الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15259 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15260 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15261 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15262 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15263 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15264 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران کسب و کار الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان کسب و کار الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت منابع اطلاعاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت منابع اطلاعاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15269 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15270 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15271 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15272 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15273 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15274 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15275 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت منابع اطلاعاتی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15276 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15277 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت دانش آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15278 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان کسب و کار الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15279 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران کسب و کار الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15280 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اشکذر) یزد مدیریت منابع اطلاعاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15281 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15282 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15283 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15284 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج البرز مدیریت منابع اطلاعاتی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15285 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت منابع اطلاعاتی آموزش محور زن و مرد 15 نفر، نیمه اول آموزش محور
15286 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزش محور زن و مرد 15 نفر، نیمه اول آموزش محور
15287 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت دانش آموزش محور زن و مرد 15 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 5 - مدیریت تکنولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15288 روزانه دانشگاه تهران تهران نواوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15289 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم نواوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15290 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نواوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15291 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران نواوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
15292 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نواوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی مرد 8 نفر، نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15293 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15294 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیاستهای تحقیق و توسعه آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15295 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم نواوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15296 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نواوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15297 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نواوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
15298 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران نواوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
15299 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نواوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی مرد 2 نفر، نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15300 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15301 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیاستهای تحقیق و توسعه آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15302 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نواوری تکنولوژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15303 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیاستهای تحقیق و توسعه آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15304 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نواوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15305 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نواوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15306 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیاستهای تحقیق و توسعه آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15307 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی سیاستهای تحقیق و توسعه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15308 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج البرز انتقال تکنولوژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15309 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15310 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15311 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن 9 نفر، نیمه اول فقط زن
15312 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
15313 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15314 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15315 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15316 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15317 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15318 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15319 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بانکداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15320 روزانه دانشگاه تهران تهران بانکداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15321 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15322 روزانه دانشگاه تهران تهران مالی گرایش بیمه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
15323 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15324 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
15325 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
15326 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15327 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
15328 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15329 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15330 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بانکداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15331 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بانکداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15332 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15333 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مالی گرایش بیمه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
15334 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15335 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15336 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15337 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان بانکداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
15338 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15339 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15340 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15341 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15342 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15343 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15344 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
15345 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
15346 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15347 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15348 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15349 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15350 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15351 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15352 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15353 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15354 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15355 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15356 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15357 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15358 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15359 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15360 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15361 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15362 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
15363 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
15364 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15365 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15366 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15367 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بانکداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15368 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15369 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بانکداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15370 روزانه دانشگاه ایلام ایلام کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15371 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15372 روزانه دانشگاه تهران تهران کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
15373 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
15374 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15375 روزانه دانشگاه سمنان سمنان کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
15376 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15377 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15378 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15379 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15380 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی مرد 8 نفر، نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15381 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15382 روزانه دانشگاه تهران تهران گردشگری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15383 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گردشگری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15384 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان گردشگری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15385 روزانه دانشگاه تهران تهران کارآفرینی فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15386 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه کارآفرینی فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15387 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کارآفرینی فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15388 روزانه دانشگاه تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15389 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15390 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15391 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15392 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15393 روزانه دانشگاه تهران تهران کارآفرینی بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15394 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کارآفرینی بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15395 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه کارآفرینی  آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15396 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه کارآفرینی  آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15397 روزانه دانشگاه گنبد گلستان توسعه کارآفرینی  آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
15398 روزانه دانشگاه تهران تهران کسب و کار الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15399 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران کسب و کار الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه دوم محل تحصیل تهران
15400 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15401 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15402 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15403 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
15404 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15405 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15406 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15407 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
15408 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15409 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی مرد 2 نفر، نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15410 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
15411 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران گردشگری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15412 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان گردشگری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15413 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کارآفرینی فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15414 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کارآفرینی فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15415 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15416 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15417 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15418 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
15419 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کارآفرینی بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15420 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کارآفرینی بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15421 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه کارآفرینی  آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15422 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه کارآفرینی  آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15423 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کسب و کار الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15424 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15425 مجازی دانشگاه تهران تهران کسب و کار جدید آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15426 مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار جدید آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15427 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15428 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب و کار جدید آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15429 مجازی دانشگاه تهران تهران گردشگری آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15430 مجازی دانشگاه تهران تهران کارآفرینی فناوری آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15431 مجازی دانشگاه تهران تهران سازمانی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15432 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15433 مجازی دانشگاه تهران تهران توسعه کارآفرینی  آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15434 مجازی دانشگاه تهران تهران کسب و کار الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15435 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
15436 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
15437 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15438 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15439 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15440 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15441 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز کارآفرینی فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15442 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15443 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15444 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15445 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران کسب و کار الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه دوم محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15446 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران گردشگری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران گردشگری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کارآفرینی فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران کارآفرینی فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کارآفرینی بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران کارآفرینی بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15458 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران توسعه کارآفرینی  آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران توسعه کارآفرینی  آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان کسب و کار الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15461 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کسب و کار الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15462 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران کسب و کار الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15463 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد گردشگری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15464 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15465 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15466 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
15467 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15468 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15469 روزانه دانشگاه تهران تهران عملکرد و بهره برداری منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15470 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15471 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15472 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15473 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15474 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15475 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران عملکرد و بهره برداری منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15476 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15477 مجازی دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15478 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15479 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15481 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15482 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15484 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15485 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15486 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15487 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15488 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15489 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 10 - مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15490 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت حمل و نقل دریایی بین قارهای آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
15491 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت حمل و نقل دریایی بین قارهای آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
15492 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت حمل و نقل دریایی بین قارهای آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
15493 پردیس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت حمل و نقل دریایی بین قارهای آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 11 - مدیریت بازرگانی دریایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15494 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
15495 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول