دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16337 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
16338 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16339 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16340 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
16341 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن 12 نفر، نیمه اول فقط زن
16342 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
16343 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
16344 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
16345 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16346 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16347 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16348 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
16349 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16350 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16351 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
16352 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
16353 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
16354 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
16355 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
16356 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16357 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16358 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
16359 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
16360 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
16361 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
16362 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16363 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16364 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16365 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16366 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16367 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16368 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16369 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
16370 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16371 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16372 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
16373 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
16374 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
16375 روزانه دانشگاه قم قم شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
16376 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
16377 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
16378 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16379 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
16380 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
16381 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
16382 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
16383 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16384 روزانه دانشگاه ملایر همدان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 19 نفر، نیمه اول
16385 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
16386 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16387 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16388 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
16389 روزانه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16390 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش شیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
16391 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش شیمی آموزشی پژوهشی مرد 8 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد
16392 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش شیمی آموزشی پژوهشی زن 8 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط زن
16393 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان دکترای پیوسته شیمی گرایش شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16394 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16395 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16396 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16397 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16398 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
16399 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16400 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16401 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16402 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
16403 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
16404 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16405 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16406 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16407 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16408 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16409 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16410 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16411 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16412 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16413 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16414 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
16415 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16416 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16417 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16418 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16419 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
16420 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16421 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16422 نوبت دوم دانشگاه قم قم شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
16423 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16424 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16425 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16426 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16427 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16428 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16429 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16430 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16431 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16432 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16433 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16434 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16435 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16436 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16437 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16438 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16439 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16440 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16441 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16442 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16443 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16458 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16461 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - شیمی آلی - دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16462 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
16463 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16464 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16465 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن 14 نفر، نیمه اول فقط زن
16466 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16467 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
16468 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
16469 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16470 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
16471 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16472 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
16473 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
16474 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
16475 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی الی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
16476 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
16477 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
16478 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
16479 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
16480 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16481 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
16482 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
16483 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
16484 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
16485 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16486 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16487 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
16488 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
16489 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
16490 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
16491 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16492 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16493 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16494 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
16495 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16496 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
16497 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
16498 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16499 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 21 نفر، نیمه اول
16500 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
16501 روزانه دانشگاه قم قم شیمی الی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
16502 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
16503 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
16504 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
16505 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16506 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
16507 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
16508 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
16509 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16510 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16511 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
16512 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
16513 روزانه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تهران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
16514 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16515 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16516 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16517 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
16518 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16519 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
16520 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16521 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16522 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16523 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16524 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16525 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
16526 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16527 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16528 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس شیمی دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16529 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
16530 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16531 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران فیتوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
16532 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیتوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16533 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیتوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16534 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیتوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16535 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16536 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیتوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
16537 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیتوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16538 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیتوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
16539 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان دکترای پیوسته شیمی آلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16540 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16541 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16542 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن 6 نفر، نیمه اول فقط زن
16543 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16544 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16545 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16546 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16547 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16548 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
16549 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16550 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16551 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16552 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16553 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
16554 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16555 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16556 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16557 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16558 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
16559 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
16560 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16561 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16562 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16563 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16564 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
16565 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
16566 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16567 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16568 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16569 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16570 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16571 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16572 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
16573 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
16574 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16575 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16576 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
16577 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16578 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16579 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16580 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
16581 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16582 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16583 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16584 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16585 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
16586 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16587 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16588 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16589 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیتوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16590 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
16591 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیتوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
16592 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیتوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
16593 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیتوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16594 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی الی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
16595 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16596 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16597 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
16598 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16599 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16600 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16601 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16602 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16603 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16604 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16605 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16606 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16607 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16608 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16609 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16610 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس شیمی دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16611 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16612 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیتوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16620 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16622 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16625 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16626 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16627 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16629 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16630 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16631 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16632 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16633 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16634 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16639 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16640 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیتوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان فیتوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16646 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه شیمی دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
16647 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان شیمی دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
16648 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول با همکاری دانشگاه پیر و ماری کوری فرانسه – شرایط در انتهای دفترچه
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16649 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16650 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16651 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16652 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول فقط زن
16653 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16654 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16655 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16656 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16657 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16658 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16659 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16660 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
16661 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
16662 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
16663 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
16664 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
16665 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16666 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
16667 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
16668 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسد آبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16669 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
16670 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
16671 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16672 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16673 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16674 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16675 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16676 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16677 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16678 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
16679 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
16680 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
16681 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16682 روزانه دانشگاه قم قم شیمی معدنی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
16683 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
16684 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
16685 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
16686 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16687 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16688 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16689 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16690 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
16691 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
16692 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
16693 روزانه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16694 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان دکترای پیوسته شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16695 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16696 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16697 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
16698 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16699 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16700 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16701 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16702 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16703 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16704 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16705 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16706 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
16707 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
16708 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16709 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16710 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16711 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
16712 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16713 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16714 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
16715 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16716 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16717 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16718 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16719 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16720 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16721 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16722 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16723 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16724 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16725 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16726 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16727 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16728 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16729 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16730 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16731 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16732 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16733 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16734 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16735 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16736 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16737 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16739 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16740 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16741 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16742 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16743 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16744 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16745 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16746 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16747 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16748 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16749 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16750 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
16751 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16752 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
16753 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
16754 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16755 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16756 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
16757 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16758 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16759 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16760 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
16761 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
16762 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
16763 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
16764 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16765 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
16766 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
16767 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16768 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
16769 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16770 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16771 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16772 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16773 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
16774 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16775 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
16776 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16777 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16778 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
16779 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16780 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
16781 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
16782 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16783 روزانه دانشگاه قم قم شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول فقط زن
16784 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16785 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16786 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16787 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
16788 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16789 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
16790 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16791 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
16792 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16793 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
16794 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
16795 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16796 روزانه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16797 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان دکترای پیوسته شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16798 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16799 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16800 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16801 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن 3 نفر، نیمه اول فقط زن
16802 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16803 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16804 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16805 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16806 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16807 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
16808 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16809 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16810 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16811 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16812 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16813 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16814 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16815 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16816 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16817 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
16818 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16819 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16820 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16821 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
16822 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16823 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16824 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16825 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16826 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16827 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16828 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16829 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16830 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16831 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16832 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16833 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16834 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16835 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16836 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16837 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16838 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16839 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16840 پردیس خودگردان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16841 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16842 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16843 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16844 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16845 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز طبس خراسان جنوبی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16873 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16874 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16875 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16876 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
16877 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
16878 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16879 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16880 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16881 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16882 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16883 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
16884 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
16885 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
16886 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16887 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16888 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16889 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده نانو فناوری
16890 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
16891 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
16892 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16893 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16894 روزانه دانشگاه گنبد گلستان شیمی و فناوری اسانس آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16895 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران پیشرانه آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
16896 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران پیشرانه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
16897 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16898 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16899 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16900 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16901 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16902 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16903 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
16904 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16905 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16906 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16907 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16908 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده نانو فناوری
16909 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
16910 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
16911 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16912 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران پیشرانه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
16913 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16914 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16915 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - شیمی کاتالیست و دریا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16916 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16917 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
16918 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان شیمی دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
16919 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان شیمی دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
16920 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16921 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16922 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16923 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان شیمی دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
16924 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16925 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16926 پردیس خودگردان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان شیمی دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16927 پردیس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان شیمی دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 7 - نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16928 روزانه دانشگاه اراک مرکزی نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
16929 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16930 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16931 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
16932 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
16933 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
16934 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
16935 روزانه دانشگاه تهران تهران نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16936 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران نانوشیمی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
16937 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
16938 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16939 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
16940 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
16941 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
16942 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
16943 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
16944 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16945 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16946 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
16947 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
16948 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16949 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16950 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16951 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
16952 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16953 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16954 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16955 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
16956 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16957 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
16958 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16959 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
16960 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
16961 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
16962 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16963 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نانوشیمی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
16964 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16965 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16966 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان نانوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه