دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در استان زنجان و در رشته مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17650 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
17657 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 19 نفر، نیمه اول
17673 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان دکترای پیوسته بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17682 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - بیوفیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17705 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17709 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان دکترای پیوسته بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول