دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در استان آذربایجان غربی و در رشته مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17645 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17675 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
کد ضریب 7 - زیست فناوری دریا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17750 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17755 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول