دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه تربیت مدرس و در رشته مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشگاه تربیت مدرّس

تاریخچه:

 

1- شکل‌گیری تفکر ایجاد تحول اساسی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالیبر گرفته از تفکرات حضرت امام خمینی(ره) بخصوص پیام نوروزی معظم‌له در نوروز 1359

2- تصویب اساسنامه دانشگاه (با نام مدرسه تربیت مدرس)اسفند 1360

3- پذیرش دانشجو در برخی از رشته‌های علوم انسانیمهرماه 1361

4- پذیرش دانشجو در برخی از رشته‌های علوم تجربیمهرماه 1362

5- پذیریش دانشجو در سایر رشته‌ها و گروه‌های آموزشیمهرماه 1363

6- اولین دانش‌آموخته‌ی مقطع کارشناسی ارشدسال 64

7- تکمیل اساسنامه و تغییر نام مدرسه تربیت مدرس به دانشگاه تربیت مدرسسال 65

8- اولین دانش‌آموخته‌ی دوره‌ی دکتریسال 66

9- تصویب نمودار تشکیلات در سازمان امور اداری و استخدامیسال 67

10- تصویر تشکیلات تفصیلی دانشگاهسال 68

11- تشکیل هیات ممیزه مستقل دانشگاهسال 77

12- واگذاری اختیارات برنامه‌ریزی درسی به دانشگاهاردیبهشت 1379

 

 

پذیرفته‌شدگان سال تحصیلی 84- 1383

 

دانشکدهجمع دکتریدکتریجمع کارشناسی ارشدکارشناسی ارشدجمع کل

مردزنمردزن

علوم انسانی78621621229089290

علوم پایه58362212718562185

علوم پزشکی4926237312225122

علوم دریایی.........1212412

فنی و مهندسی837211379462103462

کشاورزی352878712249122

منابع طبیعی33...35381838

هنر.........77772877

جمع کل30622779100213083781308

 

 

دانشجویان شاغل به تحصیل

 

دانشکدهجمع دکتریدکتریجمع کارشناسی ارشدکارشناسی ارشدجمع کل

مردزنمردزن

علوم انسانی28421965504330176790

علوم پایه17011258333199134503

علوم پزشکی1921236923714097429

علوم دریایی.........29181129

فنی و مهندسی260232288816841971141

کشاورزی15013515223118105373

منابع طبیعی2120176423497

هنر2317623814692261

جمع کل1100858242252116778463623

 

  

دانشجویان شاغل به تحصیل غیر ایرانی

 

دانشکدهجمع دکتریدکتریجمع کارشناسی ارشدکارشناسی ارشدجمع کل

مردزنمردزن

علوم انسانی1813537251255

علوم پزشکی.........1...11

فنی و مهندسی11...1010...11

هنر.........22...2

جمع کل1914550371369

 

 

دانش‌آموختگان دانشگاه

 

دانشکدهجمع دکتریدکتریجمع کارشناسی ارشدکارشناسی ارشدجمع کل

مردزنمردزن

علوم انسانی61354370257121054663289

علوم پایه11094169086952131036

علوم پزشکی23817860166110296361899

علوم دریایی.........81562581

فنی و مهندسی14413410198518261592151

کشاورزی1541495120811051031406

منابع طبیعی3433146441252502

هنر1...1398286112399

جمع کل1294113116392767514176210763

 

 

دانشکده‌ها:

      دانشکده علوم انسانی

      گروه‌های آموزشی:
تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس ، صندوق پستی : 116-14115 وب سایت: http://www.modares.ac.ir

کد ضریب 1 - علوم سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17525 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17540 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17556 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17579 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17651 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17692 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - بیوفیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17706 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17712 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17716 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه