دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و در رشته مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) با توجه به كمبود فضاي خوابگاهي براي سال تحصيلي95-94، واگذاري خوابگاه به هيچيك از دانشجويان جديدالورود اعم از روزانه و نوبت دوم (شبانه ) مقدور نمي باشد . 2) نشاني: خرمشهر، بلوار علي بن ابيطالب(ع). كدپستي:6419943175 صندوق پستي:669 تلفن: 4233321 نمابر: 4230555-0632

کد ضریب 7 - زیست فناوری دریا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17753 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17758 پردیس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه