دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته آمار

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه آمار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17761 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
17762 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
17763 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17764 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17765 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17766 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17767 روزانه دانشگاه تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17768 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17769 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
17770 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
17771 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17772 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17773 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17774 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17775 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
17776 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17777 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
17778 روزانه دانشگاه شیراز فارس آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17779 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17780 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17781 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 19 نفر، نیمه اول
17782 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17783 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17784 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 19 نفر، نیمه اول
17785 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17786 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
17787 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
17788 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17789 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
17790 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17791 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17792 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17793 روزانه دانشگاه یزد یزد آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 19 نفر، نیمه اول
17794 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیم سنجی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17795 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران (موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران بیم سنجی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو
17796 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17797 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17798 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17799 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17800 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17801 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17802 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17803 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17804 روزانه دانشگاه یزد یزد آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17805 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار رسمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17806 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17807 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن 6 نفر، نیمه اول فقط زن
17808 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17809 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17810 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
17811 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17812 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17813 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17814 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17815 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17816 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17817 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17818 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17819 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17820 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17821 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17822 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17823 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17824 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17825 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17826 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17827 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17828 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17829 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17830 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
17831 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیم سنجی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17832 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران (موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران بیم سنجی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو
17833 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17834 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17835 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17836 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17837 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17838 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17839 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17840 مجازی دانشگاه تربیت مدرس تهران آمار ریاضی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
17841 مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آمار ریاضی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
17842 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آمار ریاضی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
17843 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17844 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17845 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17846 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17847 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17848 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیم سنجی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17849 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17850 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17857 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
17858 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آمار ریاضی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
17859 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
17860 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی آمار ریاضی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
17861 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آمار ریاضی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
17862 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس آمار ریاضی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
17863 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17864 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17865 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17866 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین آمار ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17867 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول