دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17868 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان ریاضی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 30 نفر، نیمه اول
17869 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17870 روزانه دانشگاه تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17871 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 30 نفر، نیمه اول
17872 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
17873 روزانه دانشگاه اراک مرکزی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
17874 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17875 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17876 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران جبر آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
17877 روزانه دانشگاه ایلام ایلام جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17878 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17879 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17880 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17881 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17882 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17883 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
17884 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17885 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17886 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
17887 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
17888 روزانه دانشگاه زنجان زنجان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
17889 روزانه دانشگاه سمنان سمنان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17890 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17891 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17892 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
17893 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
17894 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17895 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
17896 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
17897 روزانه دانشگاه شیراز فارس جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 22 نفر، نیمه اول
17898 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
17899 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
17900 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17901 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17902 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
17903 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17904 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17905 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17906 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17907 روزانه دانشگاه قم قم جبر آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
17908 روزانه دانشگاه قم قم جبر آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
17909 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17910 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
17911 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17912 روزانه دانشگاه گنبد گلستان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17913 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17914 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17915 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17916 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17917 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17918 روزانه دانشگاه ملایر همدان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17919 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
17920 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17921 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
17922 روزانه دانشگاه یزد یزد جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
17923 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17924 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17925 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17926 روزانه دانشگاه اراک مرکزی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17927 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17928 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17929 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران آنالیز آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
17930 روزانه دانشگاه ایلام ایلام آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17931 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17932 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17933 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
17934 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17935 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17936 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
17937 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17938 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17939 روزانه دانشگاه جهرم فارس آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17940 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17941 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17942 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
17943 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17944 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17945 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17946 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17947 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17948 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17949 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
17950 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17951 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17952 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17953 روزانه دانشگاه شیراز فارس آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17954 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17955 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17956 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
17957 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
17958 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17959 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17960 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17961 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17962 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 22 نفر، نیمه اول
17963 روزانه دانشگاه قم قم آنالیز آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
17964 روزانه دانشگاه قم قم آنالیز آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
17965 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17966 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17967 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17968 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
17969 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17970 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
17971 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17972 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
17973 روزانه دانشگاه ملایر همدان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17974 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17975 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17976 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17977 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17978 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17979 روزانه دانشگاه یزد یزد آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
17980 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
17981 روزانه دانشگاه اراک مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17982 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17983 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17984 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن 6 نفر، نیمه اول فقط زن
17985 روزانه دانشگاه ایلام ایلام هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17986 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17987 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17988 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17989 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17990 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
17991 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17992 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17993 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17994 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17995 روزانه دانشگاه زنجان زنجان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
17996 روزانه دانشگاه سمنان سمنان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17997 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17998 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17999 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
18000 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
18001 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
18002 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
18003 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18004 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18005 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18006 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18007 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18008 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
18009 روزانه دانشگاه قم قم هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
18010 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18011 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18012 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18013 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18014 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18015 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18016 روزانه دانشگاه ملایر همدان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18017 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18018 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
18019 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
18020 روزانه دانشگاه یزد یزد هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18021 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18022 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18023 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18024 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18025 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی مرد 8 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد
18026 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ساختارهای جبرمنطقی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
18027 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ساختارهای جبرمنطقی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
18028 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ساختارهای جبرمنطقی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18029 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ساختارهای جبرمنطقی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18030 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان دکترای پیوسته ریاضی گرایش جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18031 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18032 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18033 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18034 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18035 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18036 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18037 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18038 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18039 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران جبر آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
18040 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18041 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18042 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18043 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18044 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
18045 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18046 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18047 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18048 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18049 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
18050 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18051 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18052 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18053 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18054 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
18055 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
18056 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18057 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18058 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18059 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18060 نوبت دوم دانشگاه قم قم جبر آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
18061 نوبت دوم دانشگاه قم قم جبر آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
18062 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18063 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18064 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18065 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18066 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18067 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18068 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18069 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18070 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18071 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18072 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18073 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18074 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران آنالیز آموزشی پژوهشی زن 1 نفر، نیمه اول فقط زن
18075 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18076 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18077 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18078 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18079 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18080 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18081 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18082 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18083 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18084 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18085 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
18086 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18087 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18088 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18089 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18090 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18091 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18092 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18093 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
18094 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18095 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
18096 نوبت دوم دانشگاه قم قم آنالیز آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
18097 نوبت دوم دانشگاه قم قم آنالیز آموزشی پژوهشی مرد 7 نفر، نیمه اول فقط مرد
18098 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18099 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18100 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18101 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18102 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18103 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18104 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18105 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18106 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18107 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18108 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18109 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18110 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18111 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن 2 نفر، نیمه اول فقط زن
18112 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18113 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18114 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18115 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18116 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18117 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18118 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18119 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18120 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18121 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18122 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18123 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18124 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18125 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18126 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18127 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18128 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18129 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18130 نوبت دوم دانشگاه قم قم هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
18131 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18132 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18133 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18134 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18135 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18136 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18137 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18138 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18139 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ساختارهای جبرمنطقی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18140 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ساختارهای جبرمنطقی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18141 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ساختارهای جبرمنطقی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18142 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18143 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18144 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18145 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18146 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18147 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18148 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18149 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18150 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18151 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18152 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18153 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18154 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18155 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
18156 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18157 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18158 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18159 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18160 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18161 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18162 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18163 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18164 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18165 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18166 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18167 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18168 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18169 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18170 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18171 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ساختارهای جبرمنطقی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد جبر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلامآباد غرب کرمانشاه آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18201 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
18202 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
18203 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
18204 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
18205 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
18206 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
18207 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
18208 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
18209 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
18210 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آنالیز آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
18211 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
18212 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18213 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران ریاضی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18214 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18215 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
18216 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18217 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه مرکزی آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18218 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی ساختارهای جبرمنطقی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - ریاضی کاربردی و گرایش های هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18219 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
18220 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18221 روزانه دانشگاه تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18222 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 40 نفر، نیمه اول
18223 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
18224 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 23 نفر، نیمه اول
18225 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
18226 روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18227 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18228 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
18229 روزانه دانشگاه اراک مرکزی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18230 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18231 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18232 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن 14 نفر، نیمه اول فقط زن
18233 روزانه دانشگاه ایلام ایلام آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18234 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18235 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18236 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18237 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
18238 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 30 نفر، نیمه اول
18239 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18240 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18241 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18242 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18243 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
18244 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
18245 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
18246 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
18247 روزانه دانشگاه دامغان سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18248 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18249 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
18250 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18251 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18252 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18253 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18254 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
18255 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18256 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18257 روزانه دانشگاه شیراز فارس آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18258 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18259 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18260 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
18261 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18262 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18263 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
18264 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18265 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18266 روزانه دانشگاه قم قم آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن 12 نفر، نیمه اول فقط زن
18267 روزانه دانشگاه قم قم آنالیز عددی آموزشی پژوهشی مرد 12 نفر، نیمه اول فقط مرد
18268 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
18269 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
18270 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
18271 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
18272 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18273 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18274 روزانه دانشگاه ملایر همدان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18275 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18276 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18277 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
18278 روزانه دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18279 روزانه دانشگاه اراک مرکزی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18280 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18281 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
18282 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18283 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
18284 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18285 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18286 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
18287 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
18288 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
18289 روزانه دانشگاه دامغان سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18290 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18291 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
18292 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18293 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18294 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18295 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18296 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18297 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
18298 روزانه دانشگاه شیراز فارس بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18299 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18300 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
18301 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18302 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18303 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
18304 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
18305 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
18306 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18307 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
18308 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18309 روزانه دانشگاه یزد یزد بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18310 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18311 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن 9 نفر، نیمه اول فقط زن
18312 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18313 روزانه دانشگاه دامغان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18314 روزانه دانشگاه سمنان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18315 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18316 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18317 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18318 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18319 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18320 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18321 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18322 روزانه دانشگاه شیراز فارس معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18323 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
18324 روزانه دانشگاه قم قم معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
18325 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18326 روزانه دانشگاه یزد یزد معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18327 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18328 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18329 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18330 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
18331 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18332 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18333 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18334 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18335 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18336 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18337 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن 6 نفر، نیمه اول فقط زن
18338 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18339 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18340 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18341 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 24 نفر، نیمه اول
18342 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18343 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18344 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18345 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18346 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18347 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18348 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18349 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18350 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18351 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18352 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18353 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18354 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18355 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18356 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18357 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18358 نوبت دوم دانشگاه قم قم آنالیز عددی آموزشی پژوهشی مرد 3 نفر، نیمه اول فقط مرد
18359 نوبت دوم دانشگاه قم قم آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن 3 نفر، نیمه اول فقط زن
18360 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
18361 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18362 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
18363 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18364 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18365 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18366 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18367 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18368 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18369 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18370 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18371 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18372 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18373 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18374 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18375 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18376 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18377 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18378 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18379 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18380 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18381 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18382 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18383 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18384 نوبت دوم دانشگاه قم قم بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
18385 نوبت دوم دانشگاه قم قم بهینه سازی آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
18386 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18387 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18388 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18389 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18390 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18391 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن 4 نفر، نیمه اول فقط زن
18392 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18393 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18394 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18395 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18396 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18397 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18398 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18399 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18400 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18401 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18402 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18403 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18404 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 19 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18405 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18406 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18407 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18408 پردیس خودگردان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18409 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18410 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18411 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18412 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18413 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18414 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18415 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18416 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18417 پردیس خودگردان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18418 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18419 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18420 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18421 پردیس خودگردان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18422 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18423 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18424 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18425 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18426 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18427 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18430 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18431 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18432 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18433 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18434 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18435 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
18436 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز عددی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
18437 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی بهینه سازی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
18438 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
18439 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بهینه سازی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
18440 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18441 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18442 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18443 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18444 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18445 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18446 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18447 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18448 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18449 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18450 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - ریاضی مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18451 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18452 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18453 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18454 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18455 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
18456 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18457 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
18458 روزانه دانشگاه دامغان سمنان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18459 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
18460 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18461 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18462 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18463 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18464 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18465 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
18466 روزانه دانشگاه یزد یزد ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18467 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18468 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18469 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18470 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18471 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18472 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18473 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18474 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18475 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18476 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18477 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18478 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18479 پردیس خودگردان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18480 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18481 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18482 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18483 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18484 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - رمز و علوم داده
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18485 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان رمز و کد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18486 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی رمز و کد آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18487 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
18488 روزانه دانشگاه دامغان سمنان رمز و کد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18489 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه رمز و کد آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18490 روزانه دانشگاه سمنان سمنان رمز و کد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18491 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان رمز و کد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18492 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18493 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری رمز و کد آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
18494 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان رمز و کد آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
18495 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18496 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان رمز و کد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18497 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان رمز و کد آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18498 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان رمز و کد آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
18499 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم داده آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18500 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان رمز و کد آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18501 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی رمز و کد آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18502 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان رمز و کد آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18503 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان رمز و کد آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18504 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18505 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان رمز و کد آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18506 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18507 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان رمز و کد آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18508 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان رمز و کد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18509 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم داده آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18510 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم داده آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه