دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مهندسی صنایع

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - بهینه سازی سیستم - سلامت - نوآوری - کیفیت و بهره وری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20313 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20314 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20315 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
20316 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20317 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20318 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20319 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20320 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20321 روزانه دانشگاه تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
20322 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
20323 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
20324 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
20325 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
20326 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20327 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
20328 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
20329 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20330 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20331 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
20332 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
20333 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20334 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20335 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20336 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 28 نفر، نیمه اول
20337 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20338 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی مرد 10 نفر، نیمه اول فقط مرد
20339 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول فقط زن
20340 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20341 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20342 روزانه دانشگاه یزد یزد بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
20343 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای سلامت آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20344 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای سلامت آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20345 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سیستمهای سلامت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20346 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت نوآوری و فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20347 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن
20348 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20349 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20350 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن 9 نفر، نیمه اول فقط زن
20351 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20352 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20353 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20354 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20355 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20356 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20357 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
20358 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20359 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20360 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20361 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20362 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
20363 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20364 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20365 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20366 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20367 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20368 نوبت دوم دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
20369 نوبت دوم دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی مرد 7 نفر، نیمه اول فقط مرد
20370 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20371 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20372 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای سلامت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20373 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای سلامت آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20374 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سیستمهای سلامت آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20375 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت نوآوری و فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20376 مجازی دانشگاه خوارزمی تهران بهینه سازی سیستمها آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل تهران
20377 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
20378 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
20379 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
20380 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
20381 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20382 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20383 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20384 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20385 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20386 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20387 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20388 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای سلامت آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20389 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت نوآوری و فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20390 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20391 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20392 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20393 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران بهینه سازی سیستمها آموزش محور زن و مرد 15 نفر، نیمه اول آموزش محور
20394 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20395 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20396 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20397 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20398 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20399 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20400 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20401 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20402 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20403 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
20404 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
20405 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20406 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20407 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20408 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20409 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20410 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20411 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20412 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20413 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم هرمزگان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20414 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20415 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه مرکزی بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20416 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
20417 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20418 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20419 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20420 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20421 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20422 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20423 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20424 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سیستمهای سلامت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20425 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین سیستمهای سلامت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20426 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدیریت نوآوری و فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20427 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مدیریت نوآوری و فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20428 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 2 - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20429 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20430 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
20431 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
20432 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
20433 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران
20434 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
20435 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
20436 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20437 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20438 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20439 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
20440 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
20441 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی مرد 12 نفر، نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
20442 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20443 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20444 روزانه دانشگاه یزد یزد سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20445 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
20446 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20447 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20448 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20449 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20450 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20452 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20453 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی مرد 2 نفر، نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
20454 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20455 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20456 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20457 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
20458 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
20459 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
20460 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20461 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20462 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20463 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه با همکاری دانشکده مهندسی پیشرفت -
20464 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20465 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20466 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20467 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزش محور زن و مرد 15 نفر، نیمه اول آموزش محور
20468 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20469 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20470 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20471 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20472 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20473 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20474 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20475 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20476 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20477 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز آذربایجان شرقی سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20478 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20479 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20480 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه مرکزی سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20481 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - آینده پژوهی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20482 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آینده پژوهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20483 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آینده پژوهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20484 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران آینده پژوهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20485 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم آینده پژوهی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
20486 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم آینده پژوهی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
کد ضریب 4 - سیستمهای مالی - لجستیک - مدیریت پروژه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20487 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20488 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران سیستمهای مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
20489 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20490 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20491 روزانه دانشگاه تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20492 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
20493 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
20494 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20495 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20496 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20497 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20498 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20499 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
20500 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20501 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20502 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
20503 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20504 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20505 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20506 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20507 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20508 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20510 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20511 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20512 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20513 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20514 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
20515 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای مالی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
20516 مجازی دانشگاه خوارزمی تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل تهران
20517 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
20518 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران سیستمهای مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
20519 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20520 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
20521 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20522 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20523 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20524 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران سیستمهای مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20525 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین سیستمهای مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20526 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران سیستمهای مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20527 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستمهای مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20528 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی سیستمهای مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20529 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان سیستمهای مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20530 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان سیستمهای مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20531 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان سیستمهای مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20532 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20533 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20534 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20535 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20536 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20537 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20538 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20539 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20540 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20541 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20542 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران سیستمهای مالی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
20543 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت پروژه آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
20544 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت پروژه آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 5 - مدیریت مهندسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20545 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20546 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
20547 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20548 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
20549 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
20550 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
20551 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
20552 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
20553 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20554 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20555 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
20556 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
20557 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20558 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20559 مجازی دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
20560 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
20561 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
20562 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20563 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
20564 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20565 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20569 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مدیریت مهندسی آموزش محور زن و مرد 15 نفر، نیمه اول آموزش محور
20570 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20571 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20572 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20573 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20574 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20575 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20576 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز آذربایجان شرقی مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20577 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20578 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20579 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20580 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه مرکزی مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20581 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20582 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20583 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور