دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20636 روزانه دانشگاه اراک مرکزی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20637 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20638 روزانه دانشگاه ارومیه (محل تحصیل واحد فنی و مهندسی خوی) آذربایجان غربی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20639 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20640 روزانه دانشگاه ایلام ایلام سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20641 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20642 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
20643 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20644 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20645 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20646 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 19 نفر، نیمه اول
20647 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
20648 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
20649 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20650 روزانه دانشگاه تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20651 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
20652 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
20653 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
20654 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
20655 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
20656 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20657 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20658 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20659 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20660 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
20661 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
20662 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
20663 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20664 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20665 روزانه دانشگاه شیراز فارس سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20666 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20667 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20668 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20669 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل اجرای پروژه، مرکز تحقیقات سازه و زلزله
20670 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20671 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 19 نفر، نیمه اول
20672 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20673 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20674 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 28 نفر، نیمه اول
20675 روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
20676 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
20677 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20678 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20679 روزانه دانشگاه قم قم سازه آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول فقط زن
20680 روزانه دانشگاه قم قم سازه آموزشی پژوهشی مرد 10 نفر، نیمه اول فقط مرد
20681 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
20682 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20683 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20684 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20685 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20686 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20687 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20688 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20689 روزانه دانشگاه ملایر همدان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
20690 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20691 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
20692 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20693 روزانه دانشگاه یزد یزد سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
20694 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20695 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20696 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
20697 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20698 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
20699 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20700 روزانه دانشگاه تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
20701 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20702 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20703 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20704 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20705 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20706 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20707 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20708 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20709 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
20710 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20711 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
20712 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20713 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20714 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20715 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20716 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20717 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20718 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20719 روزانه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20720 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
20721 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20722 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20723 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20724 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
20725 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20726 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
20727 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
20728 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20729 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20730 روزانه دانشگاه تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
20731 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
20732 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20733 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20734 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
20735 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20736 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
20737 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20738 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
20739 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20740 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20741 روزانه دانشگاه شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20742 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20743 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20744 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20745 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
20746 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20747 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20748 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20749 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
20750 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20751 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20752 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20753 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20754 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20755 روزانه دانشگاه فسا فارس ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20756 روزانه دانشگاه قم قم ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
20757 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20758 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20759 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20760 روزانه دانشگاه ملایر همدان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20761 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
20762 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20763 روزانه دانشگاه یزد یزد ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20764 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20765 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20766 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20767 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20768 روزانه دانشگاه تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20769 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20770 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20771 روزانه دانشگاه زنجان زنجان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20772 روزانه دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20773 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20774 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20775 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20776 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20777 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20778 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20779 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20780 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
20781 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20782 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
20783 روزانه دانشگاه یزد یزد راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20784 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20785 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20786 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20787 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20788 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20789 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20790 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20791 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20792 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20793 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20794 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20795 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی
20796 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20797 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20798 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20799 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20800 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20801 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20802 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20803 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20804 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20805 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20806 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20807 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
20808 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20809 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20810 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
20811 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20812 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20813 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20814 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20815 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20816 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20817 روزانه دانشگاه تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20818 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20819 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20820 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20821 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 19 نفر، نیمه اول
20822 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20823 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
20824 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
20825 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20826 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20827 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی علوم آب
20828 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20829 روزانه دانشگاه شیراز فارس آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20830 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20831 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20832 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20833 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20834 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20835 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20836 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20837 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20838 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20839 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20840 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20841 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20842 روزانه دانشگاه قم قم آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن 18 نفر، نیمه اول فقط زن
20843 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20844 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
20845 روزانه دانشگاه یزد یزد آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20846 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20847 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20848 روزانه دانشگاه تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20849 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20850 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول رشتهای توسط دو دانشکده مهندسی عمران امور آموزشی این رشته در گرایش بین و مهندسی دریا انجام میشود.
20851 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20852 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20853 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20854 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20855 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20856 روزانه دانشگاه قم قم سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی مرد 16 نفر، نیمه اول فقط مرد
20857 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20858 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20859 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20860 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20861 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20862 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20863 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20864 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20865 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
20866 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
20867 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20868 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20869 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20870 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20871 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
20872 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20873 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20874 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20875 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20876 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20877 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20878 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20879 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20880 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20881 روزانه دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکدههای فنی
20882 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
20883 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20884 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی علوم آب
20885 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی
20886 روزانه دانشگاه شیراز فارس محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20887 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20888 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20889 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
20890 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20891 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20892 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20893 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20894 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20895 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20896 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20897 روزانه دانشگاه فسا فارس محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20898 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی خطوط راه اهن آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن
20899 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سازههای دفاعی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
20900 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران سازههای دفاعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
20901 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مهندسی پدافند غیرعامل گرایش طراحی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
20902 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مهندسی پدافند غیرعامل گرایش طراحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
20903 روزانه دانشگاه تهران تهران محیط زیست گرایش آب و فاضلاب آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
20904 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
20905 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست - سواحل آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
20906 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست - منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
20907 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
20908 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20909 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20910 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20911 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20912 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20913 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20914 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20915 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20916 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20917 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20918 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20919 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20920 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20921 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20922 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20923 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20924 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
20925 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20926 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20927 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20928 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20929 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل اجرای پروژه، مرکز تحقیقات سازه و زلزله
20930 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 19 نفر، نیمه اول
20931 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20932 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20933 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20934 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20935 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20936 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20937 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20938 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20939 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20940 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20941 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20942 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20943 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20944 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20945 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20946 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
20947 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20948 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20949 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20950 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
20951 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20952 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20953 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20954 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
20955 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20956 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل اجرای پروژه ، مرکز تحقیقات سازه و زلزله
20957 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
20958 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20959 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20960 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20961 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20962 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20963 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20964 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20965 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20966 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20967 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20968 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20969 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20970 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20971 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20972 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
20973 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20974 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
20975 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20976 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20977 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20978 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20979 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20980 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20981 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
20982 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20983 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20984 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20985 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20986 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20987 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20988 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20989 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20990 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20991 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20992 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20993 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20994 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20995 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20996 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20997 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20998 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
20999 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21000 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21001 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
21002 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21003 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21004 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
21005 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21006 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21007 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21008 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
21009 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21010 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21011 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21012 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
21013 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
21014 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21015 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21016 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
21017 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21018 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
21019 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
21020 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21021 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21022 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21023 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21024 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21025 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21026 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
21027 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
21028 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21029 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21030 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21031 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21032 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
21033 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21034 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21035 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21036 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21037 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21038 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21039 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21040 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
21041 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21042 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
21043 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21044 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21045 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21046 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21047 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21048 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21049 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21050 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
21051 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول رشتهای توسط دو دانشکده مهندسی عمران امور آموزشی این رشته در گرایش بین و مهندسی دریا انجام میشود.
21052 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
21053 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21054 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
21055 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21056 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21057 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
21058 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21059 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21060 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21061 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21062 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
21063 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21064 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
21065 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21066 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21067 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21068 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
21069 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21070 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21071 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
21072 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21073 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکدههای فنی
21074 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21075 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
21076 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21077 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
21078 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
21079 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21080 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21081 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21082 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21083 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران سازههای دفاعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
21084 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مهندسی پدافند غیرعامل گرایش طراحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
21085 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران محیط زیست گرایش آب و فاضلاب آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21086 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21087 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست - سواحل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21088 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست - منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21089 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21090 مجازی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
21091 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
21092 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
21093 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران محیط زیست آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
21094 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21095 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21096 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 19 نفر، نیمه اول
21097 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 19 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21098 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21099 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21100 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
21101 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21102 پردیس خودگردان دانشگاه زنجان زنجان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21103 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21104 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار سیستان وبلوچستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21105 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21106 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21107 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21108 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21109 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21110 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21111 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21112 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21113 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21114 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21115 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21116 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21117 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21118 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21119 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
21120 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21121 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21122 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21123 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21124 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21125 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21126 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21127 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21128 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21129 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21130 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21131 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21132 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21133 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21134 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21135 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21136 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21137 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21138 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21139 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21140 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21141 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21142 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21143 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21144 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21145 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21146 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21147 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21148 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
21149 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار سیستان وبلوچستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21150 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21151 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21152 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21153 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21154 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21155 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21156 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21157 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21158 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
21159 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
21160 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21161 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21162 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21163 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
21164 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21165 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21166 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21167 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21176 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران راه و ترابری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
21177 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21178 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21179 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21180 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21181 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21182 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21183 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21184 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21185 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21186 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21187 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21188 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21189 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21190 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد لرستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21191 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
21192 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21193 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21194 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21195 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21196 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21197 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21198 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21199 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21200 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21201 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21202 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21203 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21204 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21205 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21206 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21207 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21208 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21209 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21210 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21211 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21212 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21213 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21214 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21215 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21216 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21217 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21218 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21219 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21220 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21221 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21222 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21223 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21224 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21225 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21226 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21227 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21228 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21229 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21230 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21231 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21232 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21233 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21234 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21235 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21236 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21237 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی مرد 20 نفر، نیمه اول فقط مرد
21238 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21239 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21240 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21241 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21242 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21243 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21244 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21245 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21246 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21247 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21248 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21249 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21250 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21251 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21252 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21253 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21254 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21255 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21256 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21257 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21258 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21259 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21260 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21261 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21262 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21263 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21264 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21265 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21266 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21267 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21268 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21269 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21270 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21271 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
21272 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21273 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21274 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21275 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21276 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21277 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21278 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21279 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21280 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21281 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21282 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21283 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21284 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21285 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی مرد 20 نفر، نیمه اول فقط مرد
21286 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21287 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21288 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21289 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21290 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21291 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21292 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21293 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21294 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21295 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21296 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21297 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد لرستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21298 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21299 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21300 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21301 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21302 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21303 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21304 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21305 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21306 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21307 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21308 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21309 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21310 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21311 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21312 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21313 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21314 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21315 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21316 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21317 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21318 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21319 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21320 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21321 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21322 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21323 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21324 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21325 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21326 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21327 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21328 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21329 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21330 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21331 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21332 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21333 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
21334 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21335 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21336 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21337 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21338 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21339 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21340 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21341 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21342 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21343 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21344 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21345 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
21346 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21347 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21348 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21349 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21350 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21351 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21352 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21353 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21354 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی مرد 20 نفر، نیمه اول فقط مرد
21355 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21356 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21357 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21358 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21359 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21360 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21361 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21362 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21363 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21364 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21365 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21366 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21367 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21368 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21369 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21370 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21371 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21372 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21373 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21374 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21375 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21376 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21377 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21378 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21379 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21380 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21381 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21382 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21383 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21384 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21385 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21386 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21387 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21388 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21389 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21390 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21391 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21392 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21393 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21394 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21395 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21396 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21397 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21398 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21399 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21400 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21401 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21402 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21403 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21404 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21405 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
21406 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
21407 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران محیط زیست آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور