دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ژنتیک و به نژادی گیاهی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23261 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23262 روزانه دانشگاه ایلام ایلام ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23263 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23264 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23265 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23266 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23267 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23268 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23269 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23270 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکدهکشاورزی در حومه شهر برازجان) بوشهر ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23271 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23272 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23273 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23274 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23275 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23276 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23277 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23278 روزانه دانشگاه شیراز فارس ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23279 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23280 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23281 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23282 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23283 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23284 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23285 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23286 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23287 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23288 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23289 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23290 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23291 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23292 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23293 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23294 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23295 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23296 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23297 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23298 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23299 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23300 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکدهکشاورزی در حومه شهر برازجان) بوشهر ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23301 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23302 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23303 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23304 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23305 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23306 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23307 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23308 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23309 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23310 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23311 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23312 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23313 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23314 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23315 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - مهندسی زراعت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23316 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23317 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23318 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23319 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23320 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23321 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23322 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23323 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
23324 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23325 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23326 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23327 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23328 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23329 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23330 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23331 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23332 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23333 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23334 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23335 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23336 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23337 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23338 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23339 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23340 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23341 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23342 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
23343 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23344 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23345 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23346 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23347 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23348 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23349 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23350 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23351 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23352 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23353 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23354 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23355 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23356 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23357 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23358 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23359 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23360 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23361 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23362 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23363 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23364 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23365 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23366 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23367 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23368 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23369 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23370 نوبت دوم دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23371 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23372 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23373 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23374 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - علوم و تکنولوژی بذر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23375 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23376 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23377 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23378 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23379 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
23380 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
23381 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23382 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23383 روزانه دانشگاه زنجان زنجان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23384 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23385 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23386 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23387 روزانه دانشگاه شیراز فارس اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23388 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23389 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23390 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23391 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23392 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23393 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23394 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23395 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23396 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23397 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23398 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23399 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23400 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23401 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23402 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23403 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23404 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23405 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23406 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23407 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23408 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23409 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23410 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23411 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23412 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23413 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23414 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23415 نوبت دوم دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23416 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23417 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23418 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23419 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - کشاورزی اکولوژیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23420 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23421 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23422 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23423 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23424 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23425 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23426 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23427 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23428 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23429 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23430 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23431 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23432 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23433 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23434 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23435 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23436 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23437 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23438 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23439 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23440 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23441 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23442 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23443 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23444 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23445 روزانه دانشگاه زنجان زنجان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23446 روزانه دانشگاه شیراز فارس اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23447 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23448 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23449 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23450 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23451 روزانه دانشگاه گنبد گلستان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23452 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23453 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23454 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23455 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23456 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23457 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23458 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23459 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23460 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23461 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23462 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23463 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23464 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23465 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23466 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
کد ضریب 6 - کشاورزی اکولوژیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23467 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23468 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23469 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23470 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23471 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23472 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23473 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23474 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23475 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23476 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23477 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23478 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23479 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23480 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23481 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23482 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23483 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23484 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23485 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23486 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23487 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23488 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23489 نوبت دوم دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23490 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23491 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه