دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش حقوق مالکیت فکری و در رشته مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13625 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13626 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13627 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13628 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13629 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13630 روزانه دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی مرد 13 نفر، نیمه اول فقط مرد
13631 روزانه دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن 13 نفر، نیمه اول فقط زن
13632 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13633 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13634 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13635 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13636 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13637 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
13638 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
13639 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13640 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13641 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه