دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش حقوق خانواده و در رشته مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 9 - حقوق خانواده
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13667 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13668 روزانه دانشگاه امام صادق (ع) تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن 14 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13669 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13670 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13671 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13672 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13673 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن