دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش بیوشیمی و در رشته مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17644 روزانه دانشگاه اراک مرکزی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17645 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17646 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17647 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
17648 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17649 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17650 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
17651 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17652 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17653 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17654 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17655 روزانه دانشگاه دامغان سمنان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17656 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17657 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 19 نفر، نیمه اول
17658 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17659 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17660 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17661 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17662 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17663 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17664 روزانه دانشگاه شیراز فارس بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17665 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17666 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17667 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17668 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17669 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17670 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17671 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17672 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
17674 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17675 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17676 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17677 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن 4 نفر، نیمه اول فقط زن
17678 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17679 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17680 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17681 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17682 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17683 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17684 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17685 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17686 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17687 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17688 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17689 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17690 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17691 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17692 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17693 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17694 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17695 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17701 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17702 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول